Belépek

Regisztráció
Szeretne online üzletet építeni?
Segítünk Önnek minden iparágban!

PÉNZÜGYI | INGATLAN | INTERNET | TÁRSASÁGI | ÉLETMÓD

Ha nem ért egyet a használati feltételekkel, azonnal hagyja abba a webhely használatát!

A weboldal használatával, Ön elfogadja, és megállapodás jelen Felhasználási Feltételeket. Ha nem ért egyet ezekkel a Felhasználási feltételeket, ne használja a webhelyet.

Korlátozások anyagok használata

A weboldalon található anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, és minden jog fenntartva. A szöveget, grafikákat, adatbázisokat, HTML-kódokat és egyéb szellemi tulajdonokat az Egyesült Királyság és a nemzetközi szerzői jogi törvények védik, és nem engedélyezhetik másolás, újranyomtatás, közzététel, újratervezés, fordítás, házigazda vagy más módon történő bármilyen más módon történő megosztása. Az ezen az oldalon található összes védjegy a CarlHenryGlobal.com vagy más, az engedélyükkel felhasznált tulajdonosok védjegye.

Adatbázis-tulajdon, licenc és használat

CarlHenryGlobal.com garantálja, és elfogadja, hogy a CarlHenryGlobal.com tulajdonosa a cikkek és erőforrások linkjeinek adatbázisaihoz, amelyek időről időre elérhetők a http://www.CarlHenryGlobal.com címen. A CarlHenryGlobal.com és a közreműködők fenntartják az összes jogot, és a szellemi tulajdonjogok nem tartoznak e megállapodáshoz.

A CarlHenryGlobal.com nem kizárólagos, nem átruházható licencet ad Önnek az Ön számára hozzáférhető adatbázis (ok) használatára, a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint. Az adatbázis (ok) csak az információk megtekintésére vagy az alábbiakban leírtak szerinti információk kinyerésére használhatóak.

Ön beleegyezik abba, hogy a CarlHenryGlobal.com adatbázisaiból származó információkat kizárólag saját magánhasználatára vagy otthoni vagy üzleti célokra használja fel, feltéve, hogy nem az információk értékesítése vagy közvetítése, és semmilyen esetben nem jelentheti meg, nem teszi közzé, nyomtathatja letöltött, továbbított, terjesztett, újratervezett vagy bármilyen formában reprodukálva az adatbázisok bármely részét (akár közvetlenül, akár sűrített, szelektív vagy táblázatos formában) akár viszonteladásra, újbóli közzétételre, újraelosztásra, megtekintésre, akár más módon.

Mindazonáltal alkalmanként korlátozott alapon letöltheti vagy kinyomtathatja az egyénileg kiválasztott egyedi oldalakat, hogy megfeleljen egy olyan egyedi, azonosítható információ iránti igénynek, amely kizárólag személyes használatra szolgál, vagy csak az Ön cégén belül használható, bizalmas alapon. A korlátozott számú duplikátumot bármilyen kimenetről, akár géppel olvasható, akár nyomtatott formában, megteheti, mivel ez csak erre a célra alkalmas. Az itt leírtak nem engedik meg, hogy adatbázisokat, könyvtárakat vagy nyomtatott kiadványokat hozzon létre az adatbázisokból, akár belső, akár külső terjesztésre vagy felhasználásra.

Felelősség

Az ezen az oldalon található anyagok „olyanok, mint amilyenek” és semmiféle kifejezett vagy közvetett garanciával nem rendelkeznek. A CarlHenryGlobal.com minden kifejezett vagy implicit garanciát kizár, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó feltételezett garanciákat. A CarlHenryGlobal.com nem garantálja, hogy az anyagokban található funkciók megszakítás nélküliak vagy hibamentesek lesznek, hogy a hibák kijavításra kerülnek, vagy hogy ez az oldal vagy a rendelkezésre álló szerver nem tartalmaz vírusokat vagy egyéb káros összetevőket. A CarlHenryGlobal.com nem garantálja, illetve semmilyen észrevételt nem tesz az adott webhelyen található anyagok használatának vagy felhasználásának eredményessége, helyessége, pontossága, megbízhatósága vagy más módon. Ön (és nem CarlHenryGlobal.com vállalja a szükséges karbantartás, javítás vagy korrekció teljes költségét. Az alkalmazandó jog nem teszi lehetővé a hallgatólagos garanciák kizárását, így a fenti kizárás nem vonatkozik Önre.

A CarlHenryGlobal.com semmilyen körülmények között, beleértve a gondatlanságot, nem vállal felelősséget minden olyan különleges vagy következményes kárért, amely az ezen az oldalon található anyagok használatából vagy használatának elmulasztásából ered, még akkor is, ha CarlHenryGlobal.com vagy a CarlHenryGlobal.com meghatalmazott képviselőjét tájékoztatták az ilyen károkozás lehetőségéről. Az alkalmazandó jog nem engedélyezheti a felelősség korlátozását vagy kizárását, illetve véletlen vagy következményes károkat, így a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre. A CarlHenryGlobal.com teljes felelőssége semmilyen esetben sem az Ön által okozott károkért, veszteségekért és cselekvési okokért (akár szerződésben, kártérítésben, ideértve, de nem kizárólagosan a gondatlanságot vagy más módon) meghaladja az Ön által fizetett összeget, ha van ilyen. ez az oldal.

A honlapon található tényeket és információkat a webhelyen való elhelyezésük időpontjában pontosnak tartják. A változtatások előzetes értesítés nélkül bármikor történhetnek. Az ezen a weboldalon megadott összes adat csak tájékoztató jellegű. Az ezen a weboldalon és az oldalakon található információk nem célja, hogy konkrét jogi, pénzügyi vagy adótanácsadást, vagy bármilyen más tanácsot adjon bármely személynek vagy cégnek, és erre nem szabad hivatkozni. Az ezen a honlapon leírt szolgáltatásokat csak azokon a területeken kínálják, ahol jogszerűen felajánlják őket. A honlapunkon megadott információk nem mindent magukban foglalnak, és csak a CarlHenryGlobal.com elérhetővé tett információira korlátozódnak, és ezeket az információkat nem szabad mindenre kiterjedő vagy pontosnak tekinteni.

Linkek és Marks

A webhely tulajdonosa nem feltétlenül kapcsolódik a webhelyekhez, amelyek ehhez a webhelyhez kapcsolódhatnak, és nem felelős azok tartalmáért. A kapcsolódó oldalak csak az Ön kényelmét szolgálják, és saját felelősségükre érik el őket. Linkek más weboldalakra, vagy a CarlHenryGlobal.com és leányvállalatai kivételével más termékekre, szolgáltatásokra vagy kiadványokra való hivatkozások leányvállalatok ezen a webhelyen nem jelenti az ilyen weboldalak, termékek, szolgáltatások vagy kiadványok CarlHenryGlobal.com vagy leányvállalatai és leányvállalatok.

Bizonyos nevek, grafikák, logók, ikonok, tervek, szavak, címek vagy kifejezések ezen a weboldalon a CarlHenryGlobal.com vagy más entitások kereskedelmi nevét, védjegyét vagy szolgáltatási védjegyét képezhetik. A védjegyek megjelenése ezen a weboldalon nem jelenti azt, hogy bármilyen engedélyt megadtak. A védjegyek és / vagy a tartalmak módosításának bármilyen jogosulatlan letöltése, újraküldése vagy másolása a szövetségi közjogi védjegy és / vagy szerzői jogi törvények megsértését eredményezheti, és a másolót jogi eljárás alá vonhatja.

A kódok, jelszavak és információk titkossága

Ön vállalja, hogy olyan szigorúan magán- és bizalmas kezelést igényel, amelyet a CarlHenryGlobal.com-tól kapott előfizetői kód, felhasználónév, felhasználói azonosító vagy jelszó, valamint minden olyan információt, amelyhez hozzáférést biztosít a CarlHenryGlobal.com webhelyeinek jelszóval védett területein és nem okozhat vagy nem engedélyezhet semmilyen ilyen információt közölni, másolni vagy más módon nyilvánosságra hozni semmilyen más személy számára.

Egyéb jogi kérdések

Ezek a Felhasználási Feltételek minden, a http://www.CarlHenryGlobal.com címre érkező hozzáférésre vonatkoznak. A CarlHenryGlobal.com fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa ezeket a használati feltételeket, ha ezen a webhelyen közzéteszi ennek a dokumentumnak a felülvizsgált változatát: ez a verzió akkor érvényes, ha a közzététel dátumát követően minden felhasználásra kerül. A CarlHenryGlobal.com-tól származó információk minden egyes hozzáférése különálló, diszkrét tranzakció lesz az akkor érvényes feltételek alapján.

CarlHenryGlobal.com írásbeli beleegyezése nélkül ezt a Felhasználási feltételeket és a megadott engedélyt nem lehet hozzárendelni vagy alárendelni.

Ezeket a használati feltételeket a londoni Egyesült Királyság törvényei szerint kell szabályozni, értelmezni és végrehajtani, mivel azokat az ilyen joghatóságon belül teljes körűen kötött és teljesítendő megállapodásokra alkalmazzák.

Amennyiben Ön bármilyen módon megsértette vagy fenyegette CarlHenryGlobal.com és / vagy annak megsértését leányvállalatok„szellemi tulajdonjogok, CarlHenryGlobal.com és / vagy annak leányvállalatok kérheti a Londoni Állam bármely államának vagy szövetségi bíróságának tiltakozó vagy más megfelelő segítséget, és Ön beleegyezik a kizárólagos joghatósággal és az ilyen bíróságok helyszínével.

Minden más kérdést meg kell oldani a következő:

Ha a megállapodás alapján vita merül fel, akkor megállapodunk abban, hogy először megpróbáljuk megoldani a kölcsönösen elfogadott közvetítő segítségével a következő helyen: London UK. A közvetítéssel kapcsolatos ügyvédi díjakon kívüli egyéb költségeket és díjakat mindannyiunk egyenlő arányban osztja meg.

Ha a közvetítés útján nem sikerül kölcsönösen kielégítő megoldást elérni, megállapodunk abban, hogy a vita kötelező érvényű választottbírósági eljárásba kerül a következő helyen: London UK. A választottbíróság által megítélt ítélet meghozatala bármelyik bírósághoz fordulhat.

Ha e megállapodás bármely rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelennek vagy végrehajthatatlanná válik, a megállapodás fennmaradó rendelkezéseit ez nem érinti.

Befejezés

Ezek a Felhasználási Feltételek mindaddig érvényben maradnak, amíg egyik fél sem fejezi be. A szerződést bármikor felmondhatja azáltal, hogy megsemmisíti az összes http://www.CarlHenryGlobal.com webhely (ek) ből származó összes anyagot és az összes kapcsolódó dokumentumot, valamint annak minden másolatát és telepítését, függetlenül attól, hogy a jelen szerződésben foglaltak szerint készültek vagy másképp. Ez a megállapodás a CarlHenryGlobal.com kizárólagos belátása szerint azonnal felmondás nélkül megszűnik, ha Ön nem tartja be a jelen szerződés bármely rendelkezését vagy rendelkezését. A felmondás után el kell pusztítania az ezen a webhelyen és bármely más http://www.CarlHenryGlobal.com webhely (ek) ből származó összes anyagot és annak minden másolatát, függetlenül attól, hogy a jelen szerződésben foglaltak szerint készültek-e vagy sem.

FacebookTwitterLinkedInpinterest

Biztonságos webhely vagyunk - Kattintson ide az SSL-tanúsítvány megtekintéséhez

Copyright © 2017 Carl Henry Global - Online pénzügyek Ingatlan | Internet | Vállalati | Életmód. Minden jog fenntartva.
Weboldal: www.carlhenryglobal.com Kapcsolatba lépni: info@carlhenryglobal.com

Az általunk használt cookie-kat, hogy javítsuk a weboldalt, és a tapasztalat, amikor használja. Használt cookie alapvető működése ezen az oldalon már be van állítva. Ahhoz, hogy többet megtudni a cookie-kat használunk, és hogyan kell törölni őket, lásd a adatvédelmi politika.

Elfogadom a sütiket erről az oldalról.
Az EU Cookie Directive plugin a www.channeldigital.co.uk címen
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!